empresa

  ·  equip

OPS neo està integrat per un equip multidisciplinar de qualificats professionals amb una àmplia experiència d’intervenció en l’administració pública, l’empresa privada i la universitat.

Una concepció del treball en equip basada en la comunicació, la cooperació, la confiança, la innovació, la motivació, la responsabilitat i l’obtenció de resultats satisfactoris per als clients, orienten en tot moment les seves pautes d’actuació.

Totes les persones que integren l’equip desenvolupen de forma continuada les seves competències professionals, mitjançant la realització de programes a mida de reciclatge formatiu, la participació en espais de transferència de coneixement corporatiu, la presencia en events professionals, l’assignació de noves responsabilitats i l’assumpció de nous reptes.

Àngel Amazares Villar

"Menys és més"

Domingo Abad Plana

 

"Si fem el que sempre hem fet, obtindrem els mateixos resultats de sempre"

 

Mónica Bertier Taiana

  "La seducció pot més que la imposició"

Montserrat Bordas Santacreu


 

"Qui no sap el què vol acaba a on no vol ser"

Josep Antoni Olivella Castro

 

"sovint, els arbres no ens deixen veure el bosc"

Joan Marquès Margalet

 

"Totes les teories són legítimes i cap té importància. El que importa és el que es fa amb elles"

Xavier Tuneu Gil

 

"En un món ple d'ofertes, viure bé és escollir bé"